***“ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัว โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ”พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ *** กองทัพบก เริ่มขยายการฝึกกำลังพลให้มีทักษะเฉพาะด้านในลักษณะหน่วยทหารขนาดเล็กและหน่วยทหารทรหดตามนโยบาย “SMART MAN” มุ่งสร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกาย จิตใจ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างดีที่สุด *** ขณะนี้ กองทัพบกกำลังฝึกงานเฉพาะหน้าที่ให้กับทหารใหม่ เพื่อให้มีทักษะเฉพาะและสามารถปฏิบัติงานในหน่วยที่จะต้องอยู่ประจำการตลอดการรับราชการทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ *** หลัง คสช. ร่วมกับหน่วยงานด้านการบินปรับมาตรฐานการบินพลเรือนของไทยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ICAO ในทุกเรื่อง ล่าสุดพร้อมรับการตรวจสอบ เพื่อปลดธงแดง มุ่งสู่การมีมาตรฐานการบินในระดับสากลแล้ว *** โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบที่กองทัพบกดำเนินการใน ๙๒๑ โครงการ ๗๕ จังหวัด ตั้งแต่ ต.ค.๕๙ เสร็จแล้วทุกโครงการ มีพื้นที่ ๑.๓ ล้านไร่ ประชาชน ๔ แสนครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำดังกล่าวแล้ว *** “เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย ภายในหน่วยทหารของกองทัพบก” ได้รับความรู้ สนุกสนาน ตื่นเต้น อย่างเต็มที่ สนใจติดต่อสำนักงานส่งเสริมการทองเที่ยวกองทัพบก กทม. โทร ๐๒ – ๒๘๓ –๖๘๓๕ หรือ www.armytour.org
ข่าวเด่น
คสช. เดินหน้าช่วยแจงโครงการของรัฐ เตรียมเปิดเวทีสาธารณะ ๔ กองทัพภาค ชี้แจงสัญญาประชาคมสร้างสามัคคีปรองดอง ย้ำ กกล.รส.คงระดับดูแลความปลอดภัย พร้อมส่งทหารช่างสำรวจถนนเชื่อมหมู่บ้านที่ชำรุดจากน้ำท่วมตามบัญชานายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวทั่วไทย

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »

ข่าวย้อนหลังทั้งหมด »

โฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีสำนักข่าวอิศรากล่าวถึง ฮ AW 139. และ ขอชี้แจง ดังนี้ »»»

รองโฆษก ทบ. กล่าวถึงกรณีบุตรสาวของ จ.ส.อ.นรินทร์ เครือโสม สังกัด นสศ. ซึ่งได้เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อปี 2550 (ได้รับพระราชทานยศเป็น พันเอก) ร้องขอให้ ทบ.รับบรรจุเข้ารับราชการ นั้น »»»

ทบ.จัดโครงการประกวดวัฒนธรรมท้องถิ่นชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล »»»

คสช. ห่วงปัญหายาเสพติดรุนแรงขึ้น สั่งยกระดับภาพรวมการแก้ปัญหาเน้นหยุดทุกกระบวนการที่เป็นต้นเหตุ สานต่องานจัดระเบียบสังคมพร้อมปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ควบคู่ไปกับตรวจสอบการแอบอ้างหาประโยชน์จากการจัดระเบียบสังคม »»»

โฆษก ทบ.แถลงยืนยัน การจัดหารถยานเกราะล้อยาง รุ่น VN1 จากจีน เหมาะสม ตรงตามความต้องการใช้งาน และจำเป็นต้องนำทดแทนรถถังที่ ทบ.ใช้งานมานานกว่า 50 ปี »»»

ภาพเป็นข่าว
วีดีทัศน์เรื่องสำคัญ


วีดีโอเรื่องอื่น »

»»»» รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าราบ(หลักสูตรเร่งรัด) »»»»