***“ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัว โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ”พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ *** กองทัพบก เริ่มขยายการฝึกกำลังพลให้มีทักษะเฉพาะด้านในลักษณะหน่วยทหารขนาดเล็กและหน่วยทหารทรหดตามนโยบาย “SMART MAN” มุ่งสร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกาย จิตใจ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างดีที่สุด *** ขณะนี้ กองทัพบกกำลังฝึกงานเฉพาะหน้าที่ให้กับทหารใหม่ เพื่อให้มีทักษะเฉพาะและสามารถปฏิบัติงานในหน่วยที่จะต้องอยู่ประจำการตลอดการรับราชการทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ *** หลัง คสช. ร่วมกับหน่วยงานด้านการบินปรับมาตรฐานการบินพลเรือนของไทยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ICAO ในทุกเรื่อง ล่าสุดพร้อมรับการตรวจสอบ เพื่อปลดธงแดง มุ่งสู่การมีมาตรฐานการบินในระดับสากลแล้ว *** โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบที่กองทัพบกดำเนินการใน ๙๒๑ โครงการ ๗๕ จังหวัด ตั้งแต่ ต.ค.๕๙ เสร็จแล้วทุกโครงการ มีพื้นที่ ๑.๓ ล้านไร่ ประชาชน ๔ แสนครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำดังกล่าวแล้ว *** “เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย ภายในหน่วยทหารของกองทัพบก” ได้รับความรู้ สนุกสนาน ตื่นเต้น อย่างเต็มที่ สนใจติดต่อสำนักงานส่งเสริมการทองเที่ยวกองทัพบก กทม. โทร ๐๒ – ๒๘๓ –๖๘๓๕ หรือ www.armytour.org

กกล.รส.จว.ลำพูน ได้จัดชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากรพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชน

เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๐ โดย พ.อ.พงค์มิตร ปินปันคง เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง นายกเหล่ากาชาด เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จว.ล.พ.เคลื่อนที่” ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งได้รับบริการจากทุกส่วนราชการฯ ที่มาออกบูธแสดงผลงานของหน่วยพร้อมให้บริการฯ โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ ในการนี้ กกล.รส. ได้จัดชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๕๐๐ คน